Занимање геронтодомаћица

У оквиру COS-a , а у сарадњи са родитељима ученицима четвртог разреда у Баљевцу представљено је занимање:геронтодомаћица.
Занимање представиле Милица Јаснић и Јелена Чорбић.

Дечија недеља

У оквиру Дечије недеље реализоване су различите активности са ученицима нижих разреда:дискусија о дечијим правима,поставке изложби,цртање на асфалту,учешће на конкурсу Дечијег савеза Рашка,радионица- Утицај игре на развој деце,спортске активности и маскенбал.

Реализатори су :учитељи,психолог и ученици нижих разреда.,а уз сарадњу и присуство родитеља.

Директорка школе у обиласку радова у школи у Брвенику

Директорка школе, Горица Пешовић, обишла је радове на санацији школе у Брвенику, где је вршена санација крова и електроинсталације, доградња санитарног чвора за наставнике, крпљење и кречење зидова, умрежавање интернета , развођење каблова за видео надзор и паник светиљке, замена дотрајалих олука, обнављање димњака…